1. Kies in Mozilla Firefox menu onder Tools (Extra) het item Options
    of gebruk het menu icoon Menu settings icoon
  2. Klik op Privacy & History in het menu
  3. Scroll naar Cookies and Site Data (oudere versies: Cached Web Content )
  4. Klik op Nu Wissen (Clear Now)

 

Tools > Options > Privacy & Security> Cookies and Site Data > Clear Data > vink aan "Cached Web Content" > Clear

firefox cache site data clear delete

 

Oudere versie

Tools > Options > Privacy & History > Cached Web Content > Clear Now

firefox cached website data

 

TIP: Snel verwijderen

Gebruik CTRL+SHFT+DEL(ete)

Vink de optie Cache aan en klik op Clear Now

firefox short menu clear history