Browser stats 2010

 

Overzicht van de browser en OS statistieken van deze website in 2010

Browser statistieken 2010
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
           
1.1
1.4
2.1
39.9
33.9
33.9
44.4
45.4
51.7
51.4
53.9
 48.2
7.6
7.6
7.0
6.3
7.4
8.6
8.6
8.3
 8.2
1.3
1.2
1.1
1.1
1.9
2.9
2.4
2.1
 1.8
33.1
38.3
39.6
30.1
24.9
11.1
11.7
11.2
 13.0
10.1
10.0
8.7
10.9
12.8
15.5
15.6
15.4
 18.7
7.5
8.3
9.4
6.5
5.9
7.4
7.3
5.7
 5.7
0.3
0.5
0.3
0.4
0.7
1.7
1.0
1.3
 1.4
Overige
0.2
0.2
0.0
0.2
0.9
1.1
1.9
2.0
 0.9


Overzicht van de Besturingssysteem statistieken van deze website.

Operating systems 2010
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
44.3
41.4
43.0
42.2
40.7
41.4
38.9
40.3
37.8
27.0
29.3
26.9
26.5
27.2
21.8
22.3
22.6
 21.5
19.3
18.5
18.4
21.9
21.4
25.5
25.8
26.6
 29.8
0.3
0.5
0.4
0.7
1.1
1.2
1.7
1.6
 1.7
8.5
9.6
11.1
8.0
7.2
9.0
9.9
7.0
 7.1
0.2
0.7
0.2
0.6
0.6
0.4
0.7
0.6
 0.7
0.5
0.2
0.1
0.1
1.7
0.7
0.8
1.2
 1.4


Overzicht Browser/Besturingssysteem statistieken

OS/Browser
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
IE / Windows
49.3
42.7
42.0
51.8
54.7
64.0
63.9
65.7
 60.5
Chrome / Windows
32.9
37.4
38.5
29.2
23.7
10.5
10.8
10.5
 12.2
Firefox / Windows
8.9
8.6
7.7
9.6
10.9
13.0
12.2
13.0
 16.2
Safari / Macintosh
7.0
7.9
9.1
6.2
4.6
6.3
6.0
4.4
 4.4
Firefox / Macintosh
1.1
1.0
0.9
1.0
1.5
2.2
3.0
1.9
 1.9
Chrome / Macintosh
0.5
0.8
1.0
0.7
1.1
0.4
0.8
0.6
 0.8
Opera / Windows
0.3
0.5
0.3
0.4
0.7
1.7
0.9
1.3
 1.3
Firefox / Linux
0.2
0.4
0.2
0.3
0.5
0.2
0.4
0.4
 0.6
Safari / Windows
0.4
0.3
0.2
0.2
0.3
0.6
0.6
0.4
 0.5
Chrome / Linux
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
 0.0
Overige combinaties
0.5
0.4
0.1
0.4
1.9
1.0
1.2
1.6
 1.6